ուծյուծյու ^^ -- uQoo
1. Ընդմիջում տաշիր պիցցա 30.03.2022

Գիտեմ ուրդէ ես ^_^


Գեներացրեցի պատահական թիվ N1 -8
Գեներացրեցի պատահական թիվ N2 -15

google matrix api-ի մի քանի օրինակ
1. https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?units=imperial&origins=Washington,DC&destinations=New+York+City,NY&key=APIKEY
2. https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?units=imperial&origins=Washington,DC&destinations=New+York+City,NY&key=APIKEY
3. https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?units=imperial&origins=Yerevab&destinations=Abovyan&key=APIKEY
4. https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?units=metric&origins=40.171103,44.520551&destinations=40.178928,44.524810&key=APIKEY

Հեռավորությունների հաշվարկ

1. Հեռավորությունը 40.18108,44.51927 կետից մինչև 40.182062,44.520863 կետ = 0.17388122732404 Կմ
2. Հեռավորությունը 40.18108,44.51927 կետից մինչև 40.183694,44.523418 կետ = 0.45676952631079 Կմ
3. Հեռավորությունը 40.18108,44.51927 կետից մինչև 40.186018,44.521572 կետ = 0.5828372379375 Կմ

Թույն երգ


Էշություն։ Անկապ զիփ լայնա